Pagina principală Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR PERSONALE
Confidențialitatea datelor este extrem de importantă pentru SC. Plast King SRL și ne dorim să fim cât mai transparenți și deschiși în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, am adoptat politica conform căreia se definește modul de prelucrare și de protejare a datelor dumneavoastră personale.

OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SC Plast King SRL este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați iar acesta răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislatia aplicabila privind protectia datelor: articolul 6 paragraful 1 aliniatul b) Reglementare 2016/679 aparținând Parlamentului European și Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal).

CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ?
Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul plastking.ro. Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara companiei Plast King. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre. Acești terți sunt: companiile de livrare (Fan Curier, Cargus), procesatorul de plăti Banca Transilvania, banca in care avem contul deschis in cazul in care platiti prin OP.
Există anumite date de trafic care sunt colectate si folosite cu scopul de asigurare a securitatii siteului, a functionarii acestuia si pentru optimizarea lui. Aceste date sunt trimise in mod automat de browserul prin care vizualizati pagina plastking.ro si pot fi: adresa Dvs. de IP, sursa de unde ati intrat pe site (de exemplu din Facebook sau din Google), paginile vizitate in site, ora si data la care ati vizitat siteul nostru. Aceste date sunt pastrate pentru o perioada de 2 ani de zile de la inregistrarea lor.

TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR
Temeiul colectării acestor date este interesul legitim (art. 6 (1) lit. f din GDPR pentru datele folosite pentru securitatea site-ului propriu și datele folosite pentru optimizarea site-ului propriu.
Pentru fiecare prelucare specifică a datelor cu caracter personal colectate de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.

UNDE SE STOCHEAZĂ DATELE?
Datele colectate de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE), dar pot fi, de asemenea, transferate și prelucrate într-o țară din afara SEE. Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare, fiind în siguranță și permanent monitorizate.

În cazul transferurilor de date în afara SEE, SC Plast King SRL va utiliza clauzele contractuale standard și Privacy Shield ca garanții pentru țările care duc lipsă de o decizie privind caracterul adecvat al protecției din partea Comisiei Europene.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ!
1. Dreptul la acces
Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta plastking.ro care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

2. Dreptul la portabilitate
De fiecare dată când plastking.ro vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obtineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră către dumneavoastră sau către o altă adresa. Acesta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis.

3. Dreptul la rectificare
Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă aveți un cont pe plastking.ro, puteți să vă actualizați datele cu caracter personal din contul dumneavoastră.

4. Dreptul la ștergerea datelor
Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de plastking.ro, cu excepția următoarelor situații:

aveți o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți
aveți o comandă deschisă care nu a fost expediată sau doar parțial expediată
aveți o datorie neplătită către plastking.ro
dacă există banuială sau ați folosit serviciile noastre în mod abuziv în ultimii patru ani
dacă ați efectuat o achiziție, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.
5. Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim
Aveți tot dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim în plastking.ro.

Plastking.ro nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

6. Dreptul de a vă opune marketingului direct
Aveți tot dreptul de a vă opune marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct. Când doriți, vă puteți dezabona de la marketingul direct prin urmatoarele mijloace:

urmând instrucțiuni din fiecare e-mail de marketing
modificând setările contului dumneavoastră plastking.ro
7. Dreptul la restricționare a prelucrării
Aveți dreptul să solicitați ca plastking.ro să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim în plastking.ro, acesta va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.
dacă afirmați ca datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, plastking.ro trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.
dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
dacă plastking.ro nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.
8. Dreptul de a se adresa la o instanță

9. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
Dacă sunteți de părere că plastking.ro vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta prin numărul de telefon 0745-784-446

Controlorul datelor personale se efectuează de către SC Plast King SRL, cu sediul social in Str. Szent Istvan Nr. 72, 537250 com. Remetea, Jud. Harghita, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J19/324/1997, cod fiscal RO9562460.

Date de Contact: Telefon: 0744-784-446 - E-mail:office@plastking.ro

Rămâneți înregistrat

Rămâneți înregistrat